Lekarze
specjaliści

dr n. med. Dorota Szydlarska

dr n. med. Dorota Szydlarska

Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Uzyskała specjalizację w dziedzinie endokrynologii, chorób wewnętrznych, medycyny rodzinnej oraz medycyny nuklearnej. Uzyskała tytuł doktora nauk medycznych w dziedzinie endokrynologii - temat pracy doktorskiej: Ocena przydatności badania stężenia androgenów w ślinie u kobiet z zespołem policystycznych jajników leczonych metforminą. Od wielu lat związana jest z Centralnym Szpitalem Klinicznym MSWiA w Warszawie. Jako adiunkt Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zajmuje się kształceniem przyszłej kadry medycznej na Wydziale Lekarskim.

Jest członkiem Społecznej Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem.

 

Wykaz publikacji naukowych oraz doniesień zjazdowych

 

               Publikacje

    1. Dorota Szydlarska, Wiesław Grzesiuk, Małgorzata Trofimiuk, Michał Popow, Urszula Ambroziak, Piotr Miśkiewicz, Ewa Bar-Andziak. Are we and our children threatened by the negative effects of iodine shortage? Streszczenia badań oryginalnych oraz opisów przypadków podczas sesji plakatowej  XXXVI Zjazdu TIP Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej, 2008; 118: 590, 600.

       

 2. Michał Popow, Wiesław Grzesiuk, Dorota Szydlarska, Urszula Ambroziak, Piotr Miśkiewicz, Ewa Bar-Andziak. Wpływ niedoboru jodu na dystrybucję tkanki tłuszczowej oraz występowanie otyłości. Endokrynologia Polska, 2008; 59: 104.

 

3. Wiesław Grzesiuk, Dorota Szydlarska, Katarzyna Jóźwik. Insulinooporność w endokrynopatiach. Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii 2008; 4(1): 38-44.

 

4. Wiesław Grzesiuk, Aneta Pragacz, Dorota Szydlarska. Zaburzenia gospodarki węglowodanowej u osób w wieku podeszłym. Geriatria 2008; 1: 24-32. 

 

5. Wiesław Grzesiuk, Dorota Szydlarska, Aneta Pragacz, Ewa Bar-Andziak. Orbitopatia tarczycowa w przebiegu choroby Hashimoto: opis przypadku. Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej  2008; 118(5): 1-3. 

 

     6.  Dorota Szydlarska, Katarzyna Czady, Teresa Ryczer, Wiesław Grzesiuk, Ewa Bar-Andziak. Pacjenci długowieczni w oddziale chorób wewnętrznych. Geriatria 2008; 4: 324-329 

 

7. Dorota Szydlarska, Wiesław Grzesiuk, Agnieszka Kupstas, Ewa Bar-Andziak. Ślina jako materiał diagnostyczny. Forum Medycyny Rodzinnej 2008; 2: 454-464.

 

8. Dorota Szydlarska, Marta Dąbrowska, Krystyna Knypl, Wiesław Grzesiuk, Ewa Bar-Andziak. Częstość występowania dyslipidemii aterogennej wśród pacjentów hospitalizowanych w oddziale wewnętrznym. Polski Przegląd Kardiologiczny, supl. 2/2010,  18.

 

9. Wiesław Grzesiuk, Dorota Szydlarska, Małgorzata Trofimiuk, Michał Popow, Urszula Ambroziak, Piotr Miśkiewicz, Ewa Bar-Andziak. Ocena efektywności profilaktyki jodowej wśród dorosłej populacji Mazowsza. Geriatria, 2010; 2: 86-93.

 

    10. Dorota Szydlarska, Wiesław Grzesiuk, Marcin Dębski, Aneta Pragacz, Janusz Sierdziński. Ocena przestrzegania zaleceń lekarskich i systematycznego przyjmowania leków u osób powyżej 65 roku życia. Geriatria, 2010; 3: 165-169.

 

11. Dorota Szydlarska, Wiesław Grzesiuk, Marcin Dębski, Ewa Bar-Andziak. Management of  polycystic ovary syndrome. Ginekologia i Położnictwo Medical Project 2010; 3: 59-68.

 

12.Dorota Szydlarska, Wiesław Grzesiuk, Ewa Bar-Andziak. Kontrowersje wokół definicji zespołu policystycznych jajników. Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii 2010; 6 (3): 141-146.

 

13. Dorota Szydlarska, Wiesław Grzesiuk, Ewa Bar-Andziak. Evolution of polycystic ovary syndrome' definition. Ginekologia i Położnictwo Medical Project 2010; 4: 63-68.

 

14. Marta Dąbrowska, Dorota Szydlarska, Ewa Bar-Andziak. Adiponektyna a insulinooporność i miażdżyca.Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii 2011; 7(3): 186-191.

 

15. Dorota Szydlarska, Wiesław Grzesiuk, Agnieszka Kondracka, Zbigniew Bartoszewicz, Ewa Bar-Andziak. Salivary androgens’ measurement as an useful tool in diagnosis of polycystic ovary syndrome. Endokrynologia Polska 2012; 63(3): 183-190.  

 

16. Tadeusz Budlewski, Dorota Szydlarska, Radosław Chądzyński, Edward Franek. Zespół żyły głównej górnej u osoby z częściowo zamostkowym wolem guzkowym nadczynnym. Endokrynologia Polska 2012; 63(Suplement A): 16.  

 

17. Dorota Szydlarska, Wiesław Grzesiuk, Zbigniew Bartoszewicz, Agnieszka Kondracka, Ewa Bar-Andziak. Stężenie androgenów w ślinie i w surowicy u kobiet z zespołem policystycznych jajników – porównanie metod. Endokrynologia Polska 2012; 63(Suplement A ): 155. 

 

18. Dorota Szydlarska, Wiesław Grzesiuk, Agnieszka Trybuch, Agnieszka Kondracka, Ilona Kowalik, Ewa Bar-Andziak. Insulin-like factor 3 – a new hormone related to polycystic ovary syndrome?Endokrynologia Polska 2012; 63(5): 356-361. 

 

19. Dorota Szydlarska, Wiesław Grzesiuk, Małgorzata Trofimiuk, Michał Popow, Urszula Ambroziak, Piotr Miśkiewicz, Marta Jonas, Ewa Bar-Andziak. Wpływ liczby urodzeń na objętość tarczycy i jej strukturę. The impact of birth number on thyroid volume and structure”. GinPolMedProject. 2012; 4(26): 20-28.

 

20. Dorota Szydlarska, Tadeusz Budlewski, Ewa Bar-Andziak. Dyskusja na temat metod oceny stężenia testosteronu. Forum Medycyny Rodzinnej 2013; 7 (3): 149-154.     

 

21. Dorota Szydlarska, Małgorzata Machaj, Alicja Jakubowska, Jacek Lorkowski. Zespół metaboliczny u kobiet z zespołem policystycznych jajników. Ostry Dyżur 2014; 7(2): 54-58. 

 

22. Dorota Szydlarska, Aneta Pragacz, Janusz Sierdziński, Marcin Dębski. Ocena przestrzegania zaleceń lekarskich wśród populacji dużego i małego miasta. Postępy Nauk Medycznych, 2014; 27 (11B): 16-19.

 

23. Dorota Szydlarska, Małgorzata Machaj, Alicja Jakubowska, Jacek Lorkowski. Salivary androgens' measurement as a useful tool in diagnosis and determination of the effectiveness of metformin treatment in women with polycystic ovary syndrome.Ostry Dyżur 2014; 7(3): 86-92.    

 

24. Ewa Orlewska, Tomasz Bednarczuk, Grzegorz Kamiński, Beata Kos-Kudła, LanroNET study group. LanroNET, a non-interventional, prospective study to assess the resource utilization and cost of lanreotide autogel 120 mg in Polish patients with neuroendocrine tumors - results of interim analysis. Contemp Oncol (Pozn) 2014; 18 (6): 442-447.

 

25. Dorota Szydlarska, Małgorzata Machaj, Jacek Lorkowski. Zaburzenia osi podwzgórze-przysadka-nadnercza w alkoholizmie. Ostry dyżur 2015; 8(2): 47-49.  

 

26. Małgorzata Machaj, Dorota Szydlarska, Maria Woźniak, Jacek Lorkowski. Wpływ zatrudniania pracowników niepełnosprawnych na rachunek ekonomiczny szpitala. Ostry dyżur 2015; 8(1): 153-156.  

 

27. Dorota Szydlarska, Olga Grzegorowska, Jacek Lorkowski. Androgen excess, female infertility and bone mineral density: a review. Ostry dyżur 2015; 8(1): 175-180. 

 

28. Jacek Lorkowski, Małgorzata Machaj, Waldemar Hładki, Dorota Szydlarska, Maria Woźniak, Olga Grzegorowska, Ireneusz Kotela. Stosowanie socjotechniki przez pacjentów urazowych celem uzyskania żądanych przez nich roszczeń. Ostry dyżur 2015; 8(2): 50-52. 

 

29. Jacek Lorkowski, Waldemar Hładki, Małgorzata Machaj, Dorota Szydlarska, Ireneusz Kotela. Analiza kosztów leczenia ofiar ataków terrorystycznych– opis przypadku. Ostry dyżur 2015; 8(2): 60-61.

 

30. Mariusz Panczyk, Sylwia Dominika Cholewa, Roksana Żero, Dorota Szydlarska, Małgorzata Machaj, Joanna Gotlib. Ocena możliwości rozwoju zawodowego pielęgniarek z wybranych szpitali specjalistycznych. Medical Problems 2015; 51(3): 6-15.

 

31. Jacek Friedlein, Jacek Lorkowski, Ireneusz Kotela, Dorota Szydlarska, Małgorzata Machaj. Stopa cukrzycowa – model postępowania ortopedycznego w zespole interdyscyplinarnym. Medical Problems 2015; 51(3): 48-51.     

 

32. Dorota Szydlarska, Alicja Jakubowska, Małgorzata Machaj. Kleszczowe zapalenie mózgu. Medical Problems 2015; 51(3): 52-54.  

 

33. Dorota Szydlarska,Małgorzata Wisłowska. Granulomatosis with polyangiitis - therapeutic challenge. Reumatologia 2015; 53(6): 345:351.

 

34. Małgorzata Machaj, Dorota Szydlarska. Problem niepełnosprawności na przestrzeni wieków. Niepełnosprawność i Rehabilitacja 2016; 1: 64-71.    

 

35.  Dorota Szydlarska, Alicja Jakubowska, Andrzej Moniuszko, Grażyna Rydzewska. Zakażenie Clostridium difficile u pacjentów z nieswoistymizapalnymi chorobami jelit. Terapia 2016; 10: 38-43.  

 

36. Dorota Szydlarska, Małgorzata Machaj. Association between a nucleotide polymorphism in the calpain 10 gene and carbohydrate metabolism distrurbances in patients with polycystic ovary syndrome.  Family Medicine & Primary Care Review 2016; 18, 4: 497–500.

 

37. Tykocki T, Czyż M, Machaj M, Szydlarska D, Kostkiewicz B. Comparison of the timing of intervention and treatment modality of poor-grade aneurysmal subarachnoid hemorrhage. Br J Neurosurg. 2017; 31(4): 430-433.

 

38. Szydlarska D, Jakubowska A, Rydzewska G. Assesment of sexual dysfunction in patients with inflammatory bowel disease. Gastroenterology Rev 2019; 14 (2): 104-108. 

 

39. Szarowska A, Zaczyński A, Szymański P. Borawska B, Szarek I, Szoszkiewicz I, Butkiewicz S, Szydlarska D, Gil R, Śliwczyński A, Jakubowska A, Król Z, Wierzba W. Initiation of the COVID-19 vaccination program in Poland: vaccination of the patient "zero" and first experience from the Central Clinical Hospital of the Ministry of internal Affairs and Administration. Pol Arch Intern Med 2021; 131 (1): 101-102 

 

 

 

 

Doniesienia zjazdowe 

 

1. Krzysztof Chojnowski, Zbigniew Bartoszewicz, Agnieszka Kondracka, Janusz Sierdziński, Dorota Szydlarska, Katarzyna Bartnik, Ewa Bar-Andziak. Kortyzol w ślinie w diagnostyce przesiewowej u osób z pierwotnym guzem nadnerczy i podejrzeniem hiperkortyzolemii. XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego (Kraków, Polska 22-25.09.2005)

 

2. Dorota Szydlarska, Wiesław Grzesiuk, Małgorzata Trofimiuk, Michał Popow, Urszula Ambroziak,Piotr Miśkiewicz, Ewa Bar-Andziak.Czy nasze dzieci są narażone na powikłania niedoboru jodu? XXXVI Zjazd Towarzystwa Internistów Polskich oraz VII Krajowa Konferencja Szkoleniowa Towarzystwa Internistów Polskich „Postępy w chorobach wewnętrznych – INTERNA 2008” (Warszawa, Polska 25-26.04.2008)

 

3. Michał Popow, Wiesław Grzesiuk, Dorota Szydlarska, Urszula Ambroziak, Piotr Miśkiewicz,Ewa Bar-Andziak.Wpływ niedoboru jodu na dystrybucję tkanki tłuszczowej oraz występowanie otyłości. XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego (Wrocław, Polska25-28.09.2008) 

 

      4. Dorota Szydlarska, Marta Dąbrowska, Krystyna Knypl, Wiesław Grzesiuk, Ewa Bar-Andziak. Częstość występowania dyslipidemii aterogennej wśród pacjentów hospitalizowanych w oddziale wewnętrznym. XII Warszawskie Dni Kardiologii Akademickiej (Warszawa, Polska 24-25.06.2010)

 

5. Dorota Szydlarska, Zbigniew Bartoszewicz, Agnieszka Kondracka, Ewa Bar-Andziak. Effects of metformin therapy on salivary testosterone and androstenedione in women with polycystic ovary syndrome. 8thAnnual Meeting of Androgen Excess and PCOS Society (Monachium,  Niemcy 11-12.09.2010)

 

6. Dorota Szydlarska, Wiesław Grzesiuk, Aneta Pragacz, Urszula Ambroziak, Piotr Miśkiewicz, Krystyna Knypl, Ewa Bar-Andziak. Hypertension occurrence in patients with subclinical hyperthyroidism. International  Thyroid Congress (Paryż, Francja 11-16.09.2010) 

 

7. Marta Dąbrowska, Janusz Pachucki, Dorota Szydlarska, Ewa Bar-Andziak. Fulminant  bacterial thyroiditis in patient with Graves’ disease and papillary thyroid carcinoma. International  Thyroid Congress (Paryż, Francja 11-16.09.2010)

 

8. Dorota Szydlarska,Wiesław Grzesiuk, Marta Dąbrowska, Ewa Bar-Andziak. Nadciśnienie tętnicze u kobiet z zespołem policystycznych jajników.XIV Warszawskie Dni Kardiologii  Akademickiej (Warszawa, Polska 14-15.06.2012)

 

9. Tadeusz Budlewski, Dorota Szydlarska, Radosław Chądzyński, Edward Franek. Zespół żyły głównej górnej u osoby z częściowo zamostkowym wolem guzkowym nadczynnym. XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego (Poznań, Polska 27-29.09.2012) 

 

10. Dorota Szydlarska, Wiesław Grzesiuk, Zbigniew Bartoszewicz, Agnieszka Kondracka, Ewa Bar-Andziak. Stężenie androgenów w ślinie i w surowicy u kobiet z zespołem policystycznych jajników – porównanie metod. XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego (Poznań, Polska 27-29.09.2012) 

 

    11. Norbert Szaluś, Robert Zdanowski, Sławomir Lewicki, Dorota Szydlarska, Tadeusz Budlewski. AHCC's Impact on the Immunological System in Patients with Brain –Endocrine Tumors within Three Months after Treatment with a radioactive substances. An Initial Report (paraphrased). First ISS-ARTOI Conference on Integrative Oncology Fifth ARTOI International Congress (Rzym, 6-7.11.2013) 

 

    12. Tadeusz Budlewski, Dorota Szydlarska, Norbert Szaluś. Współczynnik Granulocyty/Limfocyty jako marker oceny w zaawansowanych nowotworach neuroendokrynnych – doniesienie wstępne. Kontrowersje w nowotworach Neuroendokrynnych. VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa (Katowice, Polska 28-29.03.2014)           

 

    13. Tadeusz Budlewski, Dorota Szydlarska, Norbert Szaluś, Jolanta Kijek, Beata Ewa Chrapko. Primary neuroendocrine carcinoma of renal: a rare case report. 16th European Congress of Endocrinology (Wrocław, Polska 3-7.05.2014 )

 

    14. Tadeusz Budlewski, Dorota Szydlarska,Norbert Szaluś. Trudności diagnostyczno-terapeutyczne u chorego z guzem masywu szczękowo-sitowego - opis przypadku. XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej (Lublin, Polska 28-30.05.2014)

 

      15. Małgorzata Machaj, Dorota Szydlarska, Ireneusz Kotela. Ocena ekonomicznych skutków zatrudniania osób z niepełnosprawnością na przykładzie jednostki ochrony zdrowia. Konferencja PN. Niepełnosprawni na rynku pracy (Łódź, 6.11.2015)

 

    16. Tadeusz Budlewski, Dorota Szydlarska, Dariusz Sołdacki, Krzysztof Mucha, Leszek Pączek. Zastosowanie badania scyntygraficznego z użyciem 99mTc-Techimmuna w ocenie aktywności procesu w przebiegu nawracającego zapalenia chrząstek - opis przypadku. XV Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej (Bydgoszcz, 1-3.06.2016)

 

17. Alicja Jakubowska, Dorota Szydlarska, Grażyna Rydzewska. Ocena częstości występowania zakażenia Clostridium difficile wśród hospitalizowanych pacjentów z nieswoistymi zapaleniami jelit. (Poznań 22-24.09.2016) 

 

18. Dorota Szydlarska, Alicja Jakubowska, Grażyna Rydzewska. Infekcje Clostridium difficile w IBD – badania własne. VI Forum Gastroenterologiczne (doniesienie ustne, 28-29.10.2016, Kraków).

 

19. Dorota SzydlarskaZaburzenia seksualne u pacjentów z NCHZJ – czy stanowią problem? Zakopiańskie Dni Jelitowe, 26-27.10.2018, Zakopane. 

 

20. Magdalena Kaniewska, Dorota Szydlarska, Grażyna Rydzewska. IBD: Quality of Life and Psychosocial Care, DDW 18-21.05.2019, San Diego USA

 

21. Dorota Szydlarska "Zaburzenia seksualne u pacjentów z NCHZJ - czy stanowią problem kliniczny? X Ogólnopolska Konferencja EKSPERCI-EKSPERTOM, Warszawa 18-19.01.2019 

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza akceptację zamieszczania w Państwa przeglądarce plików cookies.

Polityka prywatności

Zamknij
tel. 662 990 222