Lekarze
specjaliści

dr n. med. Dorota Szydlarska

 

Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Uzyskała specjalizację w dziedzinie endokrynologii, chorób wewnętrznych, medycyny rodzinnej oraz medycyny nuklearnej. Uzyskała tytuł doktora nauk medycznych w dziedzinie endokrynologii - temat pracy

doktorskiej: Ocena przydatności badania stężenia androgenów w ślinie u kobiet z zespołem policystycznych jajników leczonych metforminą. Od wielu lat związana jest z Centralnym Szpitalem Klinicznym MSWiA w Warszawie. Jako adiunkt Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zajmuje się

kształceniem przyszłej kadry medycznej na Wydziale Lekarskim.

 

Wykaz publikacji naukowych oraz doniesień zjazdowych

 Publikacje

 

 1. Szydlarska D, Grzesiuk W, Trofimiuk M, Popow M, Ambroziak U, Miśkiewicz P, Bar-Andziak E. Are we and our children threatened by the negative effects of iodine shortage? Streszczenia badań oryginalnych oraz opisów przypadków podczas sesji plakatowej  XXXVI Zjazdu TIP Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej, 2008; 118: 590, 600.

 

 

2. Popow M, Grzesiuk W, Szydlarska D, Ambroziak U, Miśkiewicz P, Bar-Andziak E. Wpływ niedoboru jodu na dystrybucję tkanki tłuszczowej oraz występowanie otyłości. Endokrynologia Polska, 2008; 59: 104.

 

 

3. Grzesiuk W, Szydlarska D, Jóźwik K. Insulinooporność w endokrynopatiach. Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii 2008; 4(1): 38-44.

 

 

4. Grzesiuk W, Pragacz A, Szydlarska D. Zaburzenia gospodarki węglowodanowej u osób w wieku podeszłym. Geriatria 2008; 1: 24-32.

 

 

 

5. Grzesiuk W, Szydlarska D, Pragacz A, Bar-Andziak E. Orbitopatia tarczycowa w przebiegu choroby Hashimoto: opis przypadku. Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej 2008; 118(5): 1-3.

 

 

 

6. Szydlarska D, Czady K, Ryczer T, Grzesiuk W, Bar-Andziak E. Pacjenci długowieczni w oddziale chorób wewnętrznych. Geriatria 2008; 4: 324-329.

 

 

 

7. Szydlarska D, Grzesiuk W, Kupstas A, Bar-Andziak E. Ślina jako materiał diagnostyczny. Forum Medycyny Rodzinnej 2008; 2: 454-464.

 

 

 

8. Szydlarska D, Dąbrowska M, Knypl K, Grzesiuk W, Bar-Andziak E. Częstość występowania dyslipidemii aterogennej wśród pacjentów  hospitalizowanych w oddziale wewnętrznym. Polski Przegląd Kardiologiczny, supl. 2/2010, 18.

 

 

 

9. Grzesiuk W, Szydlarska D, Trofimiuk M, Popow M, Ambroziak U, Miśkiewicz P, Bar-Andziak E. Ocena efektywności profilaktyki jodowej wśród dorosłej populacji Mazowsza. Geriatria, 2010; 2: 86-93.

 

 

 

10. Szydlarska D, Grzesiuk W, Dębski M, Pragacz A, Sierdziński J. Ocena przestrzegania zaleceń lekarskich i systematycznego przyjmowania leków u osób powyżej 65 roku życia. Geriatria, 2010; 3: 165-169.

 

 

 

11. Szydlarska D, Grzesiuk W, Dębski M, Bar-Andziak E. Management of polycystic ovary syndrome. Ginekologia i Położnictwo Medical Project 2010; 3: 59-68.

 

 

 

12. Szydlarska D, Grzesiuk W, Bar-Andziak E. Kontrowersje wokół definicji zespołu policystycznych jajników. Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii 2010; 6(3): 141-146.

 

 

 

13. Szydlarska D, Grzesiuk W, Bar-Andziak E. Evolution of polycystic ovary syndrome' definition. Ginekologia i Położnictwo Medical Project 2010; 4: 63-68.

 

 

 

14. Dąbrowska M, Szydlarska D, Bar-Andziak. Adiponektyna a insulinooporność i miażdżyca. Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii 2011; 7(3): 186-191.

 

 

 

15. Szydlarska D, Grzesiuk W, Kondracka A, Bartoszewicz Z, Bar-Andziak E. Salivary androgens’ measurement as an useful tool in diagnosis of polycystic ovary syndrome. Endokrynologia Polska 2012; 63(3): 183-190.

 

 

 

16. Budlewski T, Szydlarska D, Chądzyński R, Franek E. Zespół żyły głównej górnej u osoby z częściowo zamostkowym wolem guzkowym nadczynnym. Endokrynologia Polska 2012; 63(Suplement A): 16.

 

 

 

17. Szydlarska D, Grzesiuk W, Bartoszewicz Z, Kondracka A, Bar-Andziak E. Stężenie androgenów w ślinie i w surowicy u kobiet z zespołem policystycznych jajników – porównanie metod. Endokrynologia Polska 2012; 63(Suplement A ): 155.

 

 

 

18. Szydlarska D, Grzesiuk W, Trybuch A, Kondracka A, Kowalik I, Bar-Andziak E. Insulin-like factor 3 – a new hormone related to polycystic ovary syndrome? Endokrynologia Polska 2012; 63(5): 356-361.

 

 

 

19. Szydlarska D, Grzesiuk W, Trofimiuk M, Popow M, Ambroziak U, Miśkiewicz P, Jonas M, Bar-Andziak E. Wpływ liczby urodzeń na objętość tarczycy i jej strukturę. The impact of birth number on thyroid volume and structure”. GinPolMedProject. 2012; 4(26): 20-28.

 

 

 

20. Szydlarska D, Budlewski T, Bar-Andziak E. Dyskusja na temat metod oceny stężenia testosteronu. Forum Medycyny Rodzinnej 2013; 7 (3): 149-154.

 

 

 

21. Szydlarska D, Machaj M, Jakubowska A, Lorkowski J. Zespół metaboliczny u kobiet z zespołem policystycznych jajników. Ostry Dyżur 2014; 7(2): 54-58.

 

 

 

22. Szydlarska D, Pragacz A, Sierdziński J, Dębski M. Ocena przestrzegania zaleceń lekarskich wśród populacji dużego i małego miasta. Postępy Nauk Medycznych 2014; 27(11B): 16-19.

 

 

 

23. Szydlarska D, Machaj M, Jakubowska A, Lorkowski J. Salivary androgens' measurement as a useful tool in diagnosis and determination of the effectiveness of metformin treatment in women with polycystic ovary syndrome. Ostry Dyżur 2014; 7(3): 86-92.

 

 

 

24. Orlewska E, Bednarczuk T, Kamiński G, Kos-Kudla B, LanroNET study group. LanroNET, a non-interventional, prospective study to assess the resource utilization and cost of lanreotide autogel 120 mg in Polish patients with neuroendocrine tumors – results of interim analysis. Contemp Oncol (Pozn) 2014; 18(6): 442–447.

 

 

 

25. Szydlarska D, Machaj M, Lorkowski J. Zaburzenia osi podwzgórze-przysadka-nadnercza w alkoholizmie. Ostry dyżur 2015; 8(2): 47-49.

 

 

 

26. Machaj M, Szydlarska D, Woźniak M, Lorkowski J. Wpływ zatrudniania pracowników niepełnosprawnych na rachunek ekonomiczny szpitala. Ostry dyżur 2015; 8(1): 153-156.  

 

 

27. Szydlarska D, Grzegorowska O, Lorkowski J. Androgen excess, female infertility and bone mineral density: a review. Ostry dyżur 2015; 8(1): 175-180.

 

 

 

28. Lorkowski J, Machaj M, Hładki W, Szydlarska D, Woźniak M, Grzegorowska O, Kotela I. Stosowanie socjotechniki przez pacjentów urazowych celem uzyskania żądanych przez nich roszczeń. Ostry dyżur 2015; 8(2): 50-52.

 

 

 

29. Lorkowski J, Hładki W, Machaj M, Szydlarska D, Kotela I. Analiza kosztów leczenia ofiar ataków terrorystycznych – opis przypadku. Ostry dyżur 2015; 8(2): 60-61.

 

 

 

30. Panczyk M, Cholewa SD, Żero R, Szydlarska D, Machaj M, Gotlib J. Ocena możliwości rozwoju zawodowego pielęgniarek z wybranych szpitali specjalistycznych. Medical Problems 2015; 51(3): 6-15.

 

 

 

31. Friedlein J, Lorkowski J, Kotela I, Szydlarska D, Machaj M. Stopa cukrzycowa- model postępowania ortopedycznego w zespole interdyscyplinarnym. Medical Problems 2015; 51(3):

 

48-51.

 

 

 

32. Szydlarska D, Jakubowska A, Machaj M. Kleszczowe zapalenie mózgu. Medical Problems 2015; 51(3): 52-54.

 

 

33. Szydlarska D, Wisłowska M. Granulomatosis with polyangiitis – therapeutic challenge. Reumatologia 2015; 53(6): 345-351.

 

 

34. Machaj M, Szydlarska D. Problem niepełnosprawności na przestrzeni wieków. Niepełnosprawność i Rehabilitacja 2016; 1: 64-71.

 

 

 

35.  Szydlarska D, Jakubowska A, Moniuszko A, Rydzewska G. Zakażenie Clostridium difficile u pacjentów z nieswoistymi zapalnymi chorobami jelit. Terapia 2016; 10: 38-43.

 

 

 

36. Szydlarska D, Machaj M. Association between a nucleotide polymorphism in the calpain 10 gene and carbohydrate metabolism distrurbances in patients with polycystic ovary syndrome. Family Medicine & Primary Care Review 2016; 18, 4: 497-500.

 

 

 

37. Tykocki T, Czyż M, Machaj M, Szydlarska D, Kostkiewicz B. Comparison of the timing of intervention and treatment modality of poor-grade aneurysmal subarachnoid hemorrhage. British Journal of Neurosurgery. 2017; 31(4): 430-433.

 

 

 

38. Szydlarska D, Machaj M, Jakimiuk A. History of discovery of polycystic ovary syndrome.  Adv Clin Exp Med. 2017; 26(3): 555–558.

 

 

 

39. Szydlarska D, Jakubowska A, Rydzewska G. Assesment of sexual dysfunction in patients with inflammatory bowel disease. Gastroenterology Rev 2019; 14(2): 104-108.

 

 

 

40. Harrison SL, Lane DA, Banach M, Mastej M, Kasperczyk S, Jóźwiak JJ, Lip GYH; LIPIDOGRAM2015 Investigators. Lipid levels, atrial fibrillation an the impact of age: Results from the LIPIDOGRAM2015 study. Atherosclerosis. 2020; 312: 16-22.

 

 

 

41. Szarowska A, Zaczyński A, Szymański P. Borawska B, Szarek I, Szoszkiewicz I, Butkiewicz S, Szydlarska D, Gil R, Śliwczyński A, Jakubowska A, Król Z, Wierzba W. Initiation of the COVID-19 vaccination program in Poland: vaccination of the patient "zero" and first experience from the Central Clinical Hospital of the Ministry of internal Affairs and Administration. Pol Arch Intern Med 2021; 131(1): 101-102.

 

 

42. Krzemień P, Kasperczyk S, Banach M, Kasperczyk A, Dobrakowski M, Tomasik T, Windak A, Mastej M, Catapano A, Ray KK, Mikhailidis DP, Toth PP, Howard G, Lip GYH, Tomaszewski M, Charchar FJ, Sattar N, Williams B, MacDonald TM, Penson PE, Jóźwiak JJ; LIPIDOGRAM2015 Investigators. Analysis of the impact of sex and age on the variation in the prevalence of antinuclear autoantibodies in Polish population: a nationwide observational, cross-sectional study. Rheumatol Int. 2022 Feb; 42(2): 261-271

 

 

43. Osadnik K, Osadnik T, Gierlotka M, Windak A, Tomasik T, Mastej M, Kuras A, Jóźwiak K, Penson PE, Lip GYH, Mikhailidis DP, Toth PP, Catapano AL, Ray KK, Howard G, Tomaszewski M, Charchar FJ, Sattar N, Williams B, MacDonald TM, Banach M, Jóźwiak J; LIPIDOGRAM Investigators. Metabolic syndrom eis associated with similar long-term prognosis in non-obese and obese patients. An analysis of 45 615 patients from the nationwide LIPIDOGRAM 2004-2015 cohort studies. Eur J Prev Cardiol. 2023 Apr 11: zwad101. doi: 10.1093/eurjpc/zwad101. Online ahead of print.

 

 

 

44. Szydlarska D, Jakubowska A, Wierzba W. Wybór terapii w niedoczynności tarczycy – roztwór doustny lewotyroksyny sodowej czy klasyczna forma tabletki? Zeszyty Naukowe PIM MSWiA 2023;1(4)

 

 

45. Szydlarska D, Jakubowska A, Owoc J, Wierzba W. Ocena wpływu terapii liraglutydem na masę ciała i insulinooporność. Med Og Nauk Zdr. 2023;29(4):290-292

 

 

46. Pierzchała E, Szydlarska D, Pawlak A. Zaburzenia poznawcze u chorych z niewydolnością serca z zachowaną frakcją wyrzutową lewej komory, otyłością i zaburzeniami oddychania - rola inhibitorów SGLT2. Zeszyty Naukowe PIM MSWiA 2024;1(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doniesienia zjazdowe 

 

 

1. Krzysztof Chojnowski, Zbigniew Bartoszewicz, Agnieszka Kondracka, Janusz Sierdziński, Dorota Szydlarska, Katarzyna Bartnik, Ewa Bar-Andziak. Kortyzol w ślinie w diagnostyce przesiewowej u osób z pierwotnym guzem nadnerczy i podejrzeniem hiperkortyzolemii. XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego (Kraków, Polska 22-25.09.2005)

 

 

 

2. Dorota Szydlarska, Wiesław Grzesiuk, Małgorzata Trofimiuk, Michał Popow, Urszula Ambroziak,Piotr Miśkiewicz, Ewa Bar-Andziak. Czy nasze dzieci są narażone na powikłania niedoboru jodu? XXXVI Zjazd Towarzystwa Internistów Polskich oraz VII Krajowa Konferencja Szkoleniowa Towarzystwa Internistów Polskich „Postępy w chorobach wewnętrznych – INTERNA 2008” (Warszawa, Polska 25-26.04.2008)

 

 

 

3. Michał Popow, Wiesław Grzesiuk, Dorota Szydlarska, Urszula Ambroziak, Piotr Miśkiewicz,Ewa Bar-Andziak. Wpływ niedoboru jodu na dystrybucję tkanki tłuszczowej oraz występowanie otyłości. XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego (Wrocław, Polska25-28.09.2008) 

 

 

 

4. Dorota Szydlarska, Marta Dąbrowska, Krystyna Knypl, Wiesław Grzesiuk, Ewa Bar-Andziak. Częstość występowania dyslipidemii aterogennej wśród pacjentów hospitalizowanych w oddziale wewnętrznym. XII Warszawskie Dni Kardiologii Akademickiej (Warszawa, Polska 24-25.06.2010)

 

 

 

5. Dorota Szydlarska, Zbigniew Bartoszewicz, Agnieszka Kondracka, Ewa Bar-Andziak. Effects of metformin therapy on salivary testosterone and androstenedione in women with polycystic ovary syndrome. 8thAnnual Meeting of Androgen Excess and PCOS Society (Monachium,  Niemcy 11-12.09.2010)

 

 

 

6. Dorota Szydlarska, Wiesław Grzesiuk, Aneta Pragacz, Urszula Ambroziak, Piotr Miśkiewicz, Krystyna Knypl, Ewa Bar-Andziak. Hypertension occurrence in patients with subclinical hyperthyroidism. International  Thyroid Congress (Paryż, Francja 11-16.09.2010) 

 

 

 

7. Marta Dąbrowska, Janusz Pachucki, Dorota Szydlarska, Ewa Bar-Andziak. Fulminant  bacterial thyroiditis in patient with Graves’ disease and papillary thyroid carcinoma. International  Thyroid Congress (Paryż, Francja 11-16.09.2010)

 

 

 

8. Dorota Szydlarska,Wiesław Grzesiuk, Marta Dąbrowska, Ewa Bar-Andziak. Nadciśnienie tętnicze u kobiet z zespołem policystycznych jajników.XIV Warszawskie Dni Kardiologii  Akademickiej (Warszawa, Polska 14-15.06.2012)

 

 

 

9. Tadeusz Budlewski, Dorota Szydlarska, Radosław Chądzyński, Edward Franek. Zespół żyły głównej górnej u osoby z częściowo zamostkowym wolem guzkowym nadczynnym. XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego (Poznań, Polska 27-29.09.2012) 

 

 

 

10. Dorota Szydlarska, Wiesław Grzesiuk, Zbigniew Bartoszewicz, Agnieszka Kondracka, Ewa Bar-Andziak. Stężenie androgenów w ślinie i w surowicy u kobiet z zespołem policystycznych jajników – porównanie metod. XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego (Poznań, Polska 27-29.09.2012) 

 

 

 

11. Norbert Szaluś, Robert Zdanowski, Sławomir Lewicki, Dorota Szydlarska, Tadeusz Budlewski. AHCC's Impact on the Immunological System in Patients with Brain –Endocrine Tumors within Three Months after Treatment with a radioactive substances. An Initial Report (paraphrased). First ISS-ARTOI Conference on Integrative Oncology Fifth ARTOI International Congress (Rzym, 6-7.11.2013) 

 

 

 

12. Tadeusz Budlewski, Dorota Szydlarska, Norbert Szaluś. Współczynnik Granulocyty/Limfocyty jako marker oceny w zaawansowanych nowotworach neuroendokrynnych – doniesienie wstępne. Kontrowersje w nowotworach Neuroendokrynnych. VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa (Katowice, Polska 28-29.03.2014)           

 

 

 

 13. Tadeusz Budlewski, Dorota Szydlarska, Norbert Szaluś, Jolanta Kijek, Beata Ewa Chrapko. Primary neuroendocrine carcinoma of renal: a rare case report. 16th European Congress of Endocrinology (Wrocław, Polska 3-7.05.2014 )

 

 

 

14. Tadeusz Budlewski, Dorota Szydlarska,Norbert Szaluś. Trudności diagnostyczno-terapeutyczne u chorego z guzem masywu szczękowo-sitowego - opis przypadku. XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej (Lublin, Polska 28-30.05.2014)

 

 

15. Małgorzata Machaj, Dorota Szydlarska, Ireneusz Kotela. Ocena ekonomicznych skutków zatrudniania osób z niepełnosprawnością na przykładzie jednostki ochrony zdrowia. Konferencja PN. Niepełnosprawni na rynku pracy (Łódź, 6.11.2015)

 

 

 

16. Tadeusz Budlewski, Dorota Szydlarska, Dariusz Sołdacki, Krzysztof Mucha, Leszek Pączek. Zastosowanie badania scyntygraficznego z użyciem 99mTc-Techimmuna w ocenie aktywności procesu w przebiegu nawracającego zapalenia chrząstek - opis przypadku. XV Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej (Bydgoszcz, 1-3.06.2016)

 

 

 

17. Alicja Jakubowska, Dorota Szydlarska, Grażyna Rydzewska. Ocena częstości występowania zakażenia Clostridium difficile wśród hospitalizowanych pacjentów z nieswoistymi zapaleniami jelit. (Poznań 22-24.09.2016) 

 

 

 

18. Dorota Szydlarska, Alicja Jakubowska, Grażyna Rydzewska. Infekcje Clostridium difficile w IBD – badania własne. VI Forum Gastroenterologiczne (doniesienie ustne, 28-29.10.2016, Kraków).

 

 

 

19. Dorota Szydlarska. Zaburzenia seksualne u pacjentów z NCHZJ – czy stanowią problem? Zakopiańskie Dni Jelitowe, 26-27.10.2018, Zakopane.

 

 

 

20. Magdalena Kaniewska, Dorota Szydlarska, Grażyna Rydzewska. IBD: Quality of Life and Psychosocial Care, DDW 18-21.05.2019, San Diego USA

 

 

 

21. Dorota Szydlarska "Zaburzenia seksualne u pacjentów z NCHZJ - czy stanowią problem kliniczny? X Ogólnopolska Konferencja EKSPERCI-EKSPERTOM, Warszawa 18-19.01.2019 

 

 

 

22. Dorota Szydlarska "Infekcja Clostridioides difficile u pacjentów z NChZJ - czynniki ryzyka", Olsztyn 9-10.10.2021

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza akceptację zamieszczania w Państwa przeglądarce plików cookies.

Polityka prywatności

Zamknij
tel. 662 990 222